Säännöt ja ehdot

PLAYCHERRY LIMITED (Versio 0.9 15/01/2018)

 • 1. Yleistä
 • 1.1 Määritelmät
 • 1.2 Johdanto
 • 1.3 Sovellettava laki
 • 1.4 Muutokset pelisäännöissä, Säännöt ja Ehdot
 • 1.5 Kesto
 • 2. Bonus Ehdot
 • 2.1. Ehdot
 • 3. Poikkeusolosuhteet
 • 3.1. Järjestelmävirheet ja epäonnistumiset
 • 3.2. Keskeneräiset ja keskeytetyt pelit
 • 3.3. Muut vastuun rajoitukset
 • 4. Pelaajan rekisteröinti ja rekisteröinnin poistaminen
 • 4.1. Pelitilin rekisteröinti
 • 4.2. Käyttäjätunnus ja Salasana
 • 4.3. Pelaajan pelitilin sulkeminen
 • 5. Talletukset
 • 5.1. Talletusten käsittely ja kirjanpito
 • 5.2. Korot talletetuista varoista
 • 5.3. Pelaajan pääsy pelitilille talennettuihin varoihin
 • 5.4. Ei lainoja ja ei valuuttakurssien spekulointia
 • 6. Nostot
 • 6.1. Nostomenettelyt
 • 7. Toimettomat/Lepotilassa olevat ja suljetut pelitilit
 • 7.1. Pelaajan kyky lopettaa pelitili
 • 7.2. Pelaajan kyky lukita pelitili
 • 7.3. Pelitilin peruuttaminen tai keskeyttämisen muuttaminen tai lukitseminen
 • 7.4. Toimettomat pelitilit
 • 7.5. Varojen takaisinperintä pelitililtä
 • 8. Itsesuojaus toiminto
 • 8.1. Asetusrajat
 • 9. Yksityisyydensuoja
 • 9.1. Henkilötietojen kerääminen
 • 9.2. Henkilötietoihin pääsy
 • 10. Rahanpesun estäminen ja reilu peli
 • 10.1. Rahanpesun estämisen menettelyt
 • 10.2. Reilu peli
 • 10.3. Seuraukset
 • 11. Pelaajavalitukset
 • 11.1. Siirtopyynnöt ja rajoitukset
 • 11.2. Valitukset ja Korvaukset
 • 12. Chat-huoneet

1. Yleistä

1.1. Määritelmät

PlayCherry Limited on Maltan lakien mukaisesti rekisteröity yhtiö; Rekisteröinti C43059; lisenssoitu MGA:n seuraavilla lisensseillä: MGA/CL1/824/2012 and MGA/CL1/825/2012 (myönnetty 4. lokakuuta 2012), MGA/CL1/850/2012 (myönnetty 27. toukokuuta 2013), MGA/CL1/905/2013 (myönnetty 17. maaliskuuta 2014), MGA/CL1/975/2014 (myönnetty 2. kesäkuuta 2014), MGA/CL2/1203/2016 (myönnetty 1. helmikuuta 2017), MGA/CL1/1408/2017 (myönnetty 15. marraskuuta 2017) ja MGA/CL1/1375/2017 (myönnetty 15. marraskuuta 2017);

Rekisteröity Toimisto: 3rd Floor, Spinola Park, Triq Mikiel Ang Borg, St. Julians, SPK1000, Malta;

Termi Suomiautomaatilla tarkoitetaan ja viittaa PlayCherry Limitediin; Kaikki viittaukset Viranomaiseen tässä asiakirjassa katsotaan viittaavan Malta Gaming Authority (“MGA”);

Sopimuksen katsotaan viittaavan sääntöihin ja ehtoihin näissä Käyttöehdoissa; Pelaamisella on sama merkitys kuin sen laillinen ilmoitus 176, 2004 ja tarkoittaa sopimusta, ohjelmaa tai järjestelyä meidän ja toisen osapuolen välillä pelatessa uhkapelejä, joissa palkinto tai palkkio koostuu rahasta tai jostakin muusta kohteen arvosta, ansiosta, etuoikeudesta joka tarjotaan tai voidaan voittaa ja tulla voittajan omaisuutta perustuen Pelin tarkoitusta määritteleviin ehtoihin;

Pelaajalla tarkoitetaan henkilöä, joka on yli kahdeksantoista (18) vuotta, ja joka osallistuu peliviranomaisen edellä esitetyllä tavalla;

Pelitilillä tarkoitetaan Suomiautomaatin pitämää arkistoa, jonka historia tulee olla aina pelaajan saatavilla, joka osoittaa pelaajan varat luvanhaltijaa kohtaan, ottaen huomioon kaikki sijoitetut panokset ja kaikki tämän pleaajan voittamat palkinnot ja muut maksut- ja hyvitykset jotka voidaan sallia näiden määräysten ja viranomaisten hyväksymänä;

Kaikki viittaukset Peleihin tässä sopimuksessa tarkoittaa Kasino- ja muita pelejä jotka voivat olla ajoittain saatavilla sivustolla. Suomiautomaatti pidättää oikeuden lisätä ja poistaa pelejä sivustolta oman harkintansa mukaan.

Sanat jotka ilmaisevat numeron yksikössä sisältävät monikon ja päinvastoin;

Sanat jotka ilmaisevat mahdollisen sukupuolen sisältävät kaikki sukupuolet;

Lausekkeen otsikot ovat ainoastaan ohjeellisia eivätkä ne aina vaikuta rakenteeseen tai tämän sopimuksen tulkintaan.

1.2. Johdanto

Tämä sopimus on laadittu Englannin kielellä ja voidaan kääntää muille kielille kuin Englanti jossa kaikki versiot kuvastavat samoja periaatteita. Jos tulkinnasta löytyy poikkeamia, on Englanninkielinen teksti joka tapauksessa vallitseva.

Tämä sopimus korvaa kaikki aiemmat sitoumukset ja järjestelyt, osapuolten välillä (joko esitetty tai annettu ymmärtää) ja edustaa sopimuksen kokonaisuudessaan niiden suhteessa sen asiaan.

Jos jokin ehdoista, määräyksistä tai säännöksistä tässä sopimuksessa määritetään toimivaltaisen viranomaisen toimesta virheelliseksi, laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi missään määrin, niin termi, ehto tai määräys voidaan tältä osin erottaa muista ehdoista ja määräyksistä, jotka pysyvät voimassa niin suurelta määrin kuin laki sallii. Suomiautomaatti sitoutuu yrittämään korvata mitätöidyn säännöksen pätevällä säännöksellä, jossa saavutetaan mahdollisimman laajasti taloudelliset, oikeudelliset ja kaupalliset tavoitteet mitätöidystä säännöksestä.

Kaikki muutokset sopimukseen annetaan pelaajalle tiedoksi etukäteen. Pelaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä muutoksia ja tällaisessa tilanteessa on ilmoitettava Suomiautomaatille sähköpostitse osoitteeseen [email protected] jolloin hänen pelitilinsä suljetaan tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Oletus näiden sähköpostien suhteen on äänetön hyväksyminen kyseisiin muutoksiin.

1.3. Sovellettava laki

Suomiautomaatti on lisensoitu ja säännetty Maltalla Maltan Lotteries and Gaming Authorityn mukaisesti. MGA on sääntelyelin kaikkiin pelaamisen muotoihin Maltalla. Pelaajalla on oikeus tuoda ratkaisemattomat kiistat MGA:lle osoitteessa [email protected] Lisätietoja MGA:sta löydät sivustolta www.mga.org.mt.

Oikeudelliset kiistat ratkaistaan noudattaen Maltan lakeja.

1.4. Muutokset pelisäännöissä, Säännöt ja Ehdot

Muutokset käyttöehtoihin ilmoitetaan pelaajalle etukäteen, jonka on hyväksyttävä muutokset säilyttääkseen pelitilin.

1.5. Kesto

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi.

2. Bonus Ehdot

2.1.Ehdot

Suomiautomaatti pidättää oikeuden lopettaa ja/tai muuttaa bonuksia ja tarjouksia million tahansa.

Suomiautomaatti pidättää oikeuden peruuttaa tai poistaa minkä tahansa pelaajalle maksetun bonuksen, jos bonusta ei ole käytetty 3 kuukauden kuluessa päivämäärästä jolloin se on myönnetty.

Kaikki Suomiautomaatin myöntämät bonukset voidaan käyttää vain pelaamiseen eikä sitä voi siirtää tai nostaa ennen kuin bonuskampanjan vaatimukset ovat täyttyneet.

Pelaaja tiedostaa ja ymmärtää, etä bonuksilla ja erikoistarjouksilla on erilliset bonusehdot tämän sopimuksen lisäksi. Nämä ehdot esitetään asianomaisilla tarjoussivuilla.

Kaikilla bonuksilla on viimeinen voimassaolopäivä. Jos bonusvaatimukset eivät ole täytetty sen viimeiseen voimassaolopäivään mennessä, yhtiö pidättää oikeuden peruuttaa tai vähentää bonusvarat pelitililtä.

Suomiautomaatti pidättää oikeuden peruuttaa/muuttaa/pysäyttää tarjous million tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

Pelaaja voi saada bonusrahaa yritykseltä mikäli hän päättää osallistua bonustarjoukseen. Bonusraha myönnetään yhdessä oikean rahan yhteydessä, jota käytetään bonusrahan edellytyksenä, merkitään sovellettavan pelin osalta suhteessa bonukseen. Tämä saldo voidaan käyttää tuotteisiin ja peleihin, jotka on kuvattu bonuksen yksityiskohdissa sivustolla.

Pelaajalla on oikeus peruuttaa bonustarjous hänen pelitililtä. Tässä tapauksessa kaikki bonusrahalla ansaitsemat voitot peruutetaan.

Usean osallistujan osallistuminen samaan bonuskampanjaan samasta laitteesta/kotitaloudesta/IP-osoitteesta ei ole sallittua. Jos todetaan, että bonuksia tai muita tarjouksia on väärinkäytetty, bonus/tarjous menetetään ja kaikki varat pelitilillä jäädytetään. Tämän lisäksi, pelitilisi voidaan sulkea Suomiautomaatin harkinnan mukaisesti.

Suomiautomaatin jakamat kuponkikoodit laukaisevat bonustarjouksen pelaajan pelitilille kun kuponki on käytössä.

Suomiautomaatti pidättää oikeuden peruuttaa kaikki bonusrahat ja VIP pisteet pelitililtä jos pelaaja ei ole kirjautunut sisään hänen pelitilille viimeisen kuuden kuukauden aikana.

Suomiautomaatti pidättää oikeuden peruuttaa bonus ja bonuksella ansaitut voitot, jos bonuksen ehtoja on rikottu, lisäksi se voi myös pidättää muita varoja pelitililtä hyvittääkseen Suomiautomaatille aiheutuvia vahinkoja mainittujen ehtojen rikkomisesta.

Jos edellä mainittuja ehtoja on käännetty usealle kielelle ja ne kuvastavat samoja periaatteita, kuitenkin, mahdollisten ristiriitojen esiintyessä, Englanninkielinen versio on vallitseva.

3. Poikkeusolosuhteet

3.1. Järjestelmävirheet ja epäonnistumiset

Pelaajan tulee ilmoittaa Suomiautomaatille kun hän saa tiedon virheistä pelitilillä tai laskelmissa vedon asettamisen- tai valuutan muuntamisen suhteen.

Jos jokin vika tai pelivirhe (poikkeama pelin normaalista loogisesta toiminnasta mistä tahansa syystä) joka aiheuttaa virheen kerrointen laskennassa, maksuissa, bonuksissa tai voitonmaksussa tai missä tahansa valuuttamuunnoksen sovelluksessa, ('System Error'), Suomiautomaatti pyrkii asettamaan kaikki osapuolet joihin System Error on suoranaisesti vaikuttanut asetelmaan ennen järjestelmävirheen sattumista.

Suomiautomaatti pidättää oikeuden julistaa pätemättömäksi kaikki vedot, joihin järjestelmävirhe on vaikuttanut ja vähentämään rahaa pelitililtä asiaan liittyviin vetoihin. Kaikissa tilanteissa, joissa Suomiautomaatti (oman harkintansa mukaisesti) määrittelee, että järjestelmävirhettä on käytetty epäoikeudenmukaisen edun saamiseksi, Suomiautomaatti pidättää oikeuden harkita, että tätä toimintaa seuraa menettäminen ja pelitilin sulkemisen näiden sääntöjen mukaisesti.

3.2. Keskeneräiset ja keskeytetyt pelit

Suomiautomaatti ei ole vastuussa mahdollisesta käyttökatkoksista, palvelimen häiriöistä, hidastumisesta tai teknisestä tai poliittisesta pelin häiriöstä. Palautuksia voidaan antaa vain johdon harkinnan mukaisesti.

Suomiautomaatti ei tule hyväksyä mitään vastuuta mistään vahingosta tai menetyksestä, joiden katsotaan tai väitetään syntyneen sivustosta tai sen sisällöstä; mukaan lukien rajoituksettomuus, viivytykset tai katkokset toiminnassa tai siirrossa, tietojen katoaminen, viestintä tai linjavika, sivuston väärinkäyttö tai sen sisällöstä tai mahdollisista virheistä tai puutteista sisällössä.

Kasinon järjestelmän toimintahäiriön sattuessa kaikki panokset mitätöidään. Tämän tilanteen sattuessa, Suomiautomaatti pidättää oikeuden lopettaa tapahtumat ja/tai pelit.

Jos peli on aloitettu, mutta keskeytetty järjestelmävirheen vuoksi, Suomiautomaatin on palautettava pelin panos pelaajalle hyvittämällä sen pelitilille tai jos pelitiliä ei ole enää olemassa, maksmalla pelaajalle hyväksytyllä tavalla; ja jos pelaaja on voitolla pelin keskeytyessä, lisätä pelitilille rahallinen arvo tai jos pelitiliä ei enää ole, maksaa voitto pelaajalle hyväksytyllä tavalla.

3.3.Muut vastuun rajoitukset

Suomiautomaatti ei vastaa:

 • Ohjelmistojen tai lisävarusteiden, liitetiedostojen, koneiden, järjestelmien tai muun tuesta
 • Kadonneiden, virheellisten tietojen tai ohjelmien oikaiseminen mistään syystä;
 • Mahdollisten toimintahäiriöiden tai todellisten vikojen diagnoosi ja/tai korjaus;
 • Korjaukset tai tietojen korruptiot jotka johtuvat kolmannen osapuolen tai pelaajan ohjelmistosta, sen edustajista tai alihankkijoista.

Suomiautomaatti ei anna takuuta tai takaa sopivuutta tai tavaroiden tai palveluiden laatua ja pelaaja myöntää, että hän on yksin vastuussa niden valinnoista. Lukuun ottamatta nimenomaisesti tässä sopimuksessa, kaikissa ehdoissa, edustuksissa ja takuissa (ilmaistu tai viitattu, lakisääteiset tai muut) sen lainmukaisissa rajoissa rajoituksetta oletetut takuut tai ehtoja koskevat edellytykset tai sopivuudet tiettyyn tarkoitukseen.

Suomiautomaatti ei ole vastuussa seuraavista menetyksistä tai vahingoista, syystä riippumatta ja vaikka ennustettavissa:

 • Taloudellinen menetys, mihin kuuluu voitonmenetys, voittojen käytön menetys, liiketoiminta, tulot, liikearvo tai odotetut säästöt;
 • Menetys, vahingoittuminen tai kustannusten korvaamisesta, pelaajan tai kolmannen osapuolen asiakirjojen, nauhojen kirjanpidon tietojen tai muiden tietojen missään mediassa hyödyntämistä;
 • Erityinen, epäsuora tai välillinen vahinko;
 • Kolmannen osapuolen tekemä vaatimus pelaajalle tappioista;
 • Menetys tai vahinko johtuen pelaajan epäonnistumisesta täyttää velvollisuuksia tai mikä tahansa pelaajan valvonnan alaisena oleva asia tai kolmannen osapuolen;
 • Menetys tai vahinko, joka johtuu Suomiautomaatin noudattavan pelaajan ohjeita, edustajat tai pelaajan palkkaamat kolmannet osapuolet.

Ei Suomiautomaatti, eikä Pelaaja ole vastuussa kaikista aiheutuneista vahingoista tai viiveistä tai epäonnistumisista noudattaen tämän sopimuksen mukaisia velvoitteita jos viivästyminen tai epäonnistuminen johtuu asiasta joka ei ole kummankaan osapuolen määräysvallassa, kuten voi olla, mukaan lukien (ei rajoituksetta) luonnonilmiöt, sota tai sotaisa toimi, kapinat ja mellakat, tulipalot, myrskyt, tulvat, räjähdykset, maanjäristykset, epidemiat tai karanteeni rajoitukset, sabotaasi, valtion häiriöt, toimintalinjojen tai materiaaliin vaikuttavat säännöskset tai tilat, oikeuden määräykset, päätöstä seuraavat rajoitukset, valtion viranomaisen tai vastaavan näkemys, työn ongelmia aiheuttava lopettaminen, hidastuminen tai keskeytyminen, mahdotonta saada tarvittavia hallituksen tai sääntelyviranomaisen hyväksyntää, minkä tahansa kaupallisen lentoliikenteen myöhästyminen tai peruuttaminen, tai mikä tahansa syy joka ei ole osapuolten kohtuullisessa hallinnassa.

Jokainen pelaaja on henkilökohtaisesti vastuussa noudattaa paikallista lainsäädäntöä ja kansallisen tai paikallisen viranomaisen sääntöjä. Suomiautomaatti ei hyväksy pelaajia, joiden kotipaikka on Yhdysvallat tai pelaaja tallettaa Yhdysvaltain Pankin kautta.

4. Pelaajan rekisteröinti ja Rekisteröinnin poistaminen

4.1. Pelitilin rekisteröinti

On yksinomaan pelaajan vastuulla ymmärtää ja noudattaa pelaajan kotimaan lakien ja/tai asetusten kirjaukset pelaamisesta pelatakseen Suomiautomaatilla. Pelisivustolle kirjautuminen ja/tai pelaaminen ovat pelaajan omalla vastuulla pelaajan kotimaan lakien ja/tai asetusten mukaisesti huomioiden myös paikalliset lait ja/tai asetukset. Suomiautomaatti ei vastaa siitä, että materiaali sivustolla ja/tai Suomiautomaatin palvelu on hyväksyttyä, tarjolla ja/tai sallittua pelaajan kotimaassa. Suomiautomaatti ei tarjoa minkäänlaista lainopillista neuvontaa ja/tai apua tässä asiassa eikä Suomiautomaatti ota minkäänlaista vastuuta, jos/kun pelaaja toimii lain ja/tai asetuksen vastaisesti pelatessaan ja/tai yhteistyössä Suomiautomaatin kanssa.

Avataksesi Suomiautomaatti pelitilin, Pelaajan täytyy henkilökohtaisesti täyttää verkkolomake ja antaa Suomiautomaatille seuraavat tiedot:

 • Koko nimi;
 • Nimimerkki;
 • Osoite;
 • Kaupunki;
 • Postinumero;
 • Maa;
 • Sähköpostiosoite;
 • Puhelinnumero;
 • Syntymäpäivä – vahvistetaan, että pelaaja on yli 18 vuotta.

Pelaajan tulee pitää pelitilin tiedot ajan tasalla ja pelaaja voi muokata tietoja kohdasta 'Oma Profiili' joka löytyy 'Oma Tili' osiosta tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected] saadakseen apua.

Suomiautomaatti ei hyväksy Pelaajan rekisteröintiä ja / tai talletuksia ja / tai pelaamista seuraavista maista: Amerikan Samoa, Australia, Bonaire, Ranska, Ranskan Guyana, Ranskan Polynesia, Guadeloupe, Guam, Kanada, Martinique, Unkari, Uusi-Kaledonia, Reunion, Saint Barthelemy, Saint Martin (ranskalainen), Saint Pierre ja Miquelon, Itä-Timor, Yhdysvallat, Wallis ja Futuna, Italia, Espanja, Alankomaat, Tanska, Israel, Belgia, Iso-Britannia, Itävalta, Thaimaa, Portugali, Turkki tai Tšekki.

Onnistunut rekisteröinti tarkoittaa, että Pelaaja pyytää Suomiautomaattia avaamaan pelitilin pelaajalle. Suomiautomaatti avaa pelitilin pyydettäessä kunhan vaatimukset täytetään ja pidättää oikeuden kieltäytyä pelitilin avaamisesta. Pelitili on tarkoitettu hallinnoimaan Pelaajan varoja, pelejä ja palkkioita, sekä pelattavia lippuja, palautuksia, voittoja, kotiutuksia ja mahdolliset palvelumaksut sopimuksen aikana. Pelitili on tarkoitettu ainoastaan Pelaajan käyttöön ja pelaajalla saa olla vain yksi pelitili. Pelaajat eivät saa myydä / siirtää ja/tai hankkia pelitilejä tai varoja muilta pelaajilta.

Suomiautomaatti sallii vain kahden pelitilin rekisteröinnin per kotitalous ja pelaajalla saa olla vain yksi pelitili. Jos Suomiautomaatti havaitsee, että kotitaloudessasi on useampi kuin kaksi pelitiliä, Suomiautomaatti voi estää tai sulkea yhden tai kaikki pelitilit harkintansa mukaan. Jos kolme tai useampi pelaaja elävät samassa taloudessa, on pelaajan velvollisuus ilmoittaa asiasta Suomiautomaatille.

Jos pelaaja kuolee tai tulee pysyvästi kykenemättömäksi, Suomiautomaatti vaatii kopion kuolintodistuksesta tai laillisen terveydenhuollon lääkärin lausunnon ja muut asiakirjat, jotka liittyvät hallintoon tai holhoukseen Pelaajan seuraajan tai huoltajan (yhteinen nimitys “Edunsaajat”) oikeutta. Tässä tapauksessa, pelaajan tulojen oikeus ja /tai pelitilin arvo voidaan luovuttaa Edunsaajalle.

Suomiautomaatti pidättää oikeuden valvoa pelitilin toimintaa ja ilmoittaa pelaajalle jos Suomiautomaatti on sitä mieltä, että hänellä on peliongelmia. Kuitenkaan, Suomiautomaatti ei takaa kykyään tunnistaa ja auttaa peliongelmia. Pelaaja voi pyytää jäädyttämistä pelitililtä tai Suomiautomaatin verkkosovellusta eri syistä ja voi tehdä niin milloin tahansa lähettämällä pyynnön osoitteeseen [email protected]

Suomiautomaatti pidättää oikeuden hylätä tai sulkea minkä tahansa hakemuksen pelitilille. Kaikkia sopimusvelvoitteita kunnioitetaan.

4.2. Käyttäjänimi ja Salasana

Käyttäjätunnus ja Salasana annetaan osana reksiteröitymistä. Rekisteröinnissä, pelaaja valitsee käyttäjätunnuksen ja salasanan. (Sähköpostiosoitteesta tulee käyttäjänimi.)

Nämä tiedot ovat voimassa ainoastaan kun Pelaaja hyväksyy käyttöehdot. Pelaaja hyväksyy, että hän on yksin vastuussa Pelitilin käyttäjätunnuksen ja salasanan salassapidosta, ja tallentaa käyttäjätunnuksen ja salasanan siten, että ulkopuoliset henkilöt eivät pääse niihin.

On Pelaajan vastuu, ottaa välittömästi yhteyttä asiakaspalveluun, jos on olemassa riski, että Pelaajan käyttäjätunnus tai salasana vaarantuu millään tavalla. Ota yhteyttä Suomiautomaattiin lähettämällä viesti osoitteeseen [email protected], jos epäilet mitään.

Suomiautomaatti pidättäää oikeuden sulkea pelitilin tilapäisesti tällaisissa tapauksissa. Pelaaja on vastuuussa kaikista pelatuista peleistä Pelaajan käyttäjänimellä ja salasanalla kunnes pelaajan pelitili suljetaan.

Suomiautomaatti pidättää oikeuden poistaa pelaajan käyttäjänimi ja salasana käytöstä million tahansa.

4.3. Pelitilin sulkeminen

Pelaaja voi sulkea pelitilinsä lähettämällä pyynnön asiasta osoitteeseen [email protected] Asiakastukemme tällöin viimeistelee pelitilin sulkemisen. Pelaaja pystyy avaamaan pelitilin uudelleen lähettämällä pyynnön asiasta asiakastukeen.

Jos Pelaaja sulkee pelitilin, sen kaikki varat, poislukien bonusrahat joita ei mahdollisesti voi lunastaa, siirretään pankkitilille, josta varat ovat peräisin.

Suomiautomaatin on pidettävä Pelaajan tietoja ja tilitietoja asianomaisten Maltan lakien ja määräysten mukaisesti, myös niiden, joihin kuuluvat Data Protection Act, Prevention of Money Laundry Act ja MGA:n määräykset.

5. Talletukset

5.1. Talletusten käsittely ja kirjanpito

Rekisteröityneet Pelaajat voivat tallettaa varoja seuraavilla menetelmillä, VISA tai MasterCard, pankkisiirrolla tai Internet lompakot kuten Moneybookers ja Neteller. Minimitalletus on 10€. Kun talletus on käsitelty, se on käytettävissä Pelaajan pelitilillä heti sen hyväksynnän jälkeen. Pankkisiirtoja ei hyvitetä Pelaajan pelitilille kunnes varat ovat saapuneet meidän pankkitilille. Suomiautomaatti ei aseta mitään maksuja talletuksista, mutta emme ole vastuussa mistään Pelaajan pankin perimistä verkko-ostoksien maksuista. Tietoa talletusrajoista ja käsittelyajoista löytyy sivujen Maksu- sekä UKK-osioista. Pelaajaa voidaan pyytää toimittamaan Suomiautomaatille henkilökohtaisia asiakirjoja, kuten, mutta ei rajoittuen kopioita henkilöllisyystodistuksesta, osoitteenvahvistuksesta, luottokorteista, tiliotteista jne.

Pelaajan tallettamat varat ovat erikseen kirjanpidossa. Suomiautomaatti erottaa talletukset sen muista varoista ja pitää Pelaajan talletukset erillisellä pankkitilillä. Pelaaja hyväksyy, että Suomiautomaatti tallentaa talletetut varat yhdessä muiden Pelaajien varojen kanssa ja erottaminen on vain sähköisesti tarjottu kirjanpitomenetelmä. Pelaajan talletuksen hyväksymisessä sovellataan Suomiautomaatin “Tunne Pelaajasi” menettelyä, joka tulisi suorittaa kaikille pelaajille jotka tallettavat rahaa.

Pelaajat eivät saa tehdä talletuksia varoilla, jotka on vääryydellä hankittu. Pelaajille on myös ilmoitettu, että kaikkia tapahtumia seurataan, jotta voimme estää rahanpesua ja petoksia. Suomiautomaatilla on velvollisuus ilmoittaa epäilyttävistä toimista viranomaisille.

Suomiautomaatti ei hyväksy vetoja pelaajalta, jolla ei ole riittävästi varoja kattamaan vedon summaa. Suomiautomaatti pidättää oikeuden hylätä tai rajoittaa minkä tahansa vedon.

Riippuen käytetystä maksutavasta, Internet lompakot ja tilisiirrot täyttävät vaatimukset nostoon välittömästi, mutta VISA tai MasterCard maksut hyväksytään nostoon ainoastaan sen jälkeen kun olemme suorittaneet koko “Tunne asikkaasi” menettelyn.

Talletukset ja ja kotiutukset pelitilillesi ja pelitililtäsi on tehtävä käyttäen ainoastaan laillisesti sinulle kuuluvia luottokortteja sekä muita maksumenetelmiä.

Kun pelitilin varat käytetään Peleihin, talletetut varat veloitetaan ensin, jonka jälkeen muut käyetttävät varat (kuten bonukset ja ilmaiskierrokset).

5.1.1. Yleissäännöt koskien Epro Solutionin E-voucheria
 • E-PRO on maksupalvelu jonka tarjoaa yhtiö EMP Corp joka on E-money palveluntarjoaja jonka tuotteina ovat E-money ja E- wallet
 • E-PRO on EMP Corp:in myöntämä E-Voucher jonka välittää edelleen First Remit Limited (UK), joka on rekisteröity maksupalveluvälitysyhtiö jota hallinnoi "Her Majesty's Revenue and Customs certificate number 12679642" ja jonka toimiluvan myöntää instituutiona "UK Financial Conduct Authority (FCA)" luvalla 622935
 • E-Pro e-Vouchers maksutapahtumat joita välittää yhtiö First Remit, näkyvät korttisi tiliotteessa merkillä "Online Payment" tai "Nettimaksu"
 • An E-VOUCHER, joka sisältää myös elektronisen rahan, luodaan tapahtumassa jossa yhtiö EMP Corp välittää maksuja PALVELUNTARJOAJAN palveluksista.
 • Jos maksupalvelun tarjoaja on EMP Corp, rahansiirto johtaa elektronisen rahan luomiseen ja ostoon E-money:n tarjoajalta, edelleen käytettäväksi E-wallet:issa
5.2. Korot talletetuista varoista

Pelaaja ei saa kohdella Suomiautomaattia rahoituslaitoksena ja ei ole oikeutettu korkoon talletetuista varoista, ja talletetuista varoista ei makseta korkoa.

5.3. Pelaajan pääsy pelitilille tallennettuihin varoihin

Suomiautomaatti toimittaa siirron Pelaajan pelitililtä osan tai kaikki Pelaajan varat, joista vähennetään mahdolliset palvelumaksut, pankkimaksut jne. pankkitilille, luottokortille tai Internet lompakkoon, jota Pelaaja on viimeiseksi käyttänyt Suomiautomaatilla. Siirrot suoritetaan ainoastaan Suomiautomaatin toimiston aukioloaikoina. Nostopyynnöt voidaan tehdä million tahansa.

5.4. Ei lainoja ja ei valuuttakurssien spekulointia

Varoja Pelaajan pelitilillä ei voida käyttää luoton saannin perustana missään muodossa, eikä niitä saa käyttää vaihtokurssien spekulointiin. Suomiautomaatti pidättää oikeuden palauttaa rahoja pelaajan alkuperäisen vaihtokursson mukaisesti, jos Suomiautomaatti perustellusti epäilee, että Pelaajan siirron tarkoitus on ollut lähinnä spekuloida valuuttakursseja tai muu tarkoitus kuin pelien pelaaminen.

6. Nostot

6.1. Nostomenettelyt

Pelaajalta voidaan pyytää lista tarvittavista dokumenteista ennen nostopyynnön tekemistä. Suomiautomaatti pyrkii käsittelemään kaikki nostopyynnöt 72 tunnin sisällä, mikäli tarvittavat dokumentit on saatu. Suomiautomaatti pidättää oikeuden kieltäytyä nostosta ja pyytää lisädokumentteja sähköpostitse. Bonusrahaa ei makseta ulos Pelaajan pelitililtä. Mille tahansa nostolle voidaan suorittaa satunnainen turvatarkastus estääksemme petollisen toiminnan ja rahanpesun.

Suomiautomaatti pidättää oikeuden pyytää vahvistusdokumentteja milloin tahansa, ja voimme tilapäisesti sulkea pelitilisi kunnes saamme tarvittavat dokumentit. Suomiautomaatti suorittaa ylimääräisiä vahvistusmenettelyjä ja Pelaajat, joiden kumulatiiviset nostot ylittävät 2330 euroa pyydetään toimittamaan Suomiautomaatille henkilökohtaisia dokumentteja, kuten mutta ei rajoittuen, kopiot henkilöllisyystodistuksesta, osoitteenvahvistus, luottokorteista, tiliotteista jne. Pelaajan pelitili voidaan sulkea pysyvästi ja/tai nosto voidaan evätä, jos Pelaaja ei tomita Suomiautomaatille pyydettyjä dokumentteja ja/tai jos pelaaja on toimittanut virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja.

Kaikki Suomiautomaatille lähetetyt asiakirjat ovat luottamuksellisia, ja niitä käsitellään tietosuojasäännöksien alla (Malta Data Protection Act Cap.440). Suomiautomaatti vaatii näitä asiakirjoja taatakseen turvallisuuden kaikille Pelaajille ja estääkseen rahanpesua.

Jos Pelaaja sulkee pelitilin, kaikki varat lukuun ottamatta bonuksia, jotka eivät mahdollisesti ole lunastettavissa, siirretään pankkitilille, josta varat ovat peräisin.

Suomiautomaatti aktiivisesti pyrkii torjumaan rahanpesua. Nostot Pelaajan pelitililtä tehdään tilille, josta siirto pelitilille tehtiin.

Mikäli varojen lähettäminen takaisin mistä talletus sai alkunsa ei ole mahdollista, nostot tehdään toiselle valitulle tilille tiettyjen tarkastusten jälkeen mukaan lukien, mutta ei rajoittuen huolelliseen tarkastukseen, rahanpesun valvontaan ja petosten tarkastukseen.

On Pelaajan vastuu antaa riittävät ja oikeat pankkitiedot Suomiautomaatille noston suorittamista varten. Jos tiedot eivät ole riittävät tai oikeat, mahdolliset lisämaksut peritään Pelaajalta.

Miniminostosumma on 20 €. Luottokortti tai Internet-lompakko siirtoihin ei kohdistu mitään maksuja. Pankkisiirron maksut voivat vaihdella ja vähennetään noston määrästä. Lisätietoa talletuksista sekä nostopyynnön rajoituksista, käsittelyajoista, edellytyksistä ja käsittelymaksuista löytyvät kohdan Maksut & Bonukset osion alta pelitililtä.

Talletukset ja ja kotiutukset pelitilillesi ja pelitililtäsi on tehtävä käyttäen ainoastaan laillisesti sinulle kuuluvia luottokortteja sekä muita maksumenetelmiä. 

Suomiautomaatilta vaaditaan hakemaan todisteita Pelaajan henkilöllisyydestä suurissa nostoissa, jolloin Suomiautomaatti ottaa yhteyttä Pelaajaan. Suomiautomaatti käsittelee noston kun riittävät todisteet on saatu.

Jokainen Pelaaja on yksin vastuussa raportoinnista ja verojen maksamisesta, kuten asuinmaan lainsäädäntö edellyttää, tarvittaessa.

Varojen nostoa joita ei ole käytetty pelaamiseen/vedonlyöntiin ei sallita.

7. Toimettomat/Lepäävät ja Suljetut pelitilit

7.1. Pelaajan kyky lopettaa pelitili

Pelaaja voi pyytää pelitilin sulkemista mielivaltaiseksi ajaksi. Liiallinen pelitilin sulkemistoiminto, Suomiautomaatin kautta million tahansa, voi Suomiautomaatin harkinnan mukaisesti johtaa asiakassuhteen päättymiseen million tahansa. Pelaaja voi rajoittaa / jäädyttää pelitilin milloin tahansa menemällä Oma Tili ja Rajoitukset (vaatii sisäänkirjautumista) asettaakseen rajan, kuinka paljon hän voi käyttää viikossa tiettyyn päivämäärään tulevaisuudessa. Kun tallennettu, astuu tämä voimaan välittömästi.

7.2. Pelaajan kyky lukita pelitili

Pelaaja voi pyytää, että pelitili lukitaan million tahansa. Suomiautomaatin tulee käsitellä tällaiset pyynnöt Suomiautomaatin asettamien aukioloaikojen aikana. Pelaaja voi lukita pelitilin milloin tahansa menemällä Oma tili ja Rajoitukset (vaatii sisäänkirjautumista) asettaakseen päivämäärän, jolloin lukituksen tulisi päättyä. Kun tallennettu, astuu tämä voimaan välittömästi.

7.3. Pelitilin peruuttaminen tai keskeyttämisen muuttaminen tai lukitseminen

Pelaaja voi pyytää pelitilin keskeyttämistä tai lukitsemisen muuttamista tai peruuttamista. Tällainen pyyntö on jätettävä Suomiautomaatille kirjallisena.

Pyyntö vähentää jäädyttämistä tai peruuttaa lukitseminen astuu voimaa 7 päivän kuluttua pyynnön esittämisestä. Jos pelaaja pyytää lisäämään pelitilin jäädytyksen aikaa, astuu tämä voimaan välittömästi.

7.4. Toimettomat pelitilit

Suomiautomaatti varaa oikeuden periä 5 € maksun epäaktiivisilta tileiltä. Epäaktiivisiksi luokitellaan ne pelitilit, joille ei ole kirjauduttu yli 12 kuukauteen ja joiden saldossa on oikeaa rahaa. Ensimmäinen maksu peritään 12 kuukauden jälkeen viimeisestä kirjautumisesta laskettuna. Sen jälkeen maksu peritään joka kuukausi kunnes pelitilin saldo on 0 €. Pelaajille ilmoitetaan asiasta 30 päivää ennen maksun perintää. Suomiautomaatti saattaa palauttaa perityt maksut tapauksissa, jossa pelaaja aktivoi pelitilinsä uudelleen ja pystyy todistamaan, että hänen ei jostakin syystä ollut mahdollista kirjautua tililleen vuoden ajan. Suomiautomaatti pidättää oikeuden nostaa maksun summaa MGA:n sääntöjen mukaisesti.

Jos pelaajan pelitilillä ei ole ollut minkäänlaista toimintaa yli 30 kuukauden aikana, tilin sanotaan olevan horroksessa. Tällaisessa tilanteessa pelaaja hyväksyy ja tiedostaa, että pelitili suljetaan automaattisesti. Jos pelitili suljetaan, tilin saldo, josta on vähennetty kaikki mahdolliset bonusrahat, maksetaan pelaajalle. Jos Suomiautomaatti ei saa pelaajaan yhteyttä, rahat maksetaan MGA:lle.

 

7.5. Varojen takaisinperintä pelitililtä

Periäkseen varoja pelitililtä pelaajan tulee tehdä nostopyyntö tavalliseen tapaan tai mikäli tällainen menetelmä ei ole mahdollinen, tulee pelaajan ottaa yhteyttä asiakaspalveluun.

8. Itsesuojaus toiminto

8.1. Asetusrajat

Vastuullisen vedonlyönnin toimenpiteenä, Pelaajalla on mahdollisuus asettaa taloudellisia rajoituksia vetoihin ja talletuksiin. Vastuullisen pelaamisen alla Oma Tili-osiossa Pelaaja voi asettaa esim. päivittäisiä, viikottaisia tai kuukausittaisia talletusrajoja.

Pyydetty rajoitus astuu voimaan vvälittömästi kun se on ensimmäisen kerran asetettu tai jos aiemmin asetettua rajaa alennetaan. Jos rajoitusta korotetaan tai peruutetaan, niin muutos tulee voimaan seitsemän päivän jäähtymisajan päätyttyä. Pelaajan asettama rajoitus on voimassa kunnes Pelaaja toisin päättää.

Pelaaja voi myös asettaa istuntorajoituksen, jonka jälkeen Pelaajalle tulee kehotus kirjautua ulos tai jatkaa pelaamista. Itse asetetun pelikiellon jaksot löytyvät “Oma Tili” osiosta sivustoltamme.

Pelaaja voi sulkea pelitilinsä lähettämällä tällaisen pyynnön asiakastukeemme. Asiakastukemme sitten viimeistelee pelitilin sulkemisen. Pelaaja pystyy avaamaan hänen pelitilinsä lähettämällä pyynnön asiasta asiakastukeemme. Suomiautomaatti avaa pelitilin Pelaajalle seitsemän päivän kuluttua kun Suomiautomaatti on vastaanottanut kyseisen pyynnön.

9. Yksityisyydensuoja

9.1. Henkilötietojen kerääminen

Suomiautomaatti on sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi ja henkilökohtaisia tietojasi. Kaikkien Pelaajien henkilökohtaiset ja taloudelliset tiedot pidetään luottamuksellisina. Kuitenkin, sovellettavien lakien ja rahapelilainsäädäntöjen mukaisesti Suomiautomaatin on ylläpidettävä turvallista luetteloa verkossa kaikista rekisteröidyistä Pelaajista, jotka voidaan luovuttaa muille viranomaisille valvontaa varten. Näin henkilökohtaiset tiedot tarvitaan pelaajan tunnistamiseen ja Pelaajan pelitapahtumia ei poisteta, vaikka pelitili on suljettu. Suomiautomaatti voi säilyttää tietoja sovellettavien lakien ja rahapelilainsäädännön vaatiman ajan mukaisesti.

Suomiautomaatti sivusto vaatii pienten tiedostojen tallentamista, evästeiden, Pelaajan kiintolevylle. Evästeitä käytetään antamaan parempi pelikokemus ja nopeuttamaan Pelaajan selainta. Evästeiden käyttöön ei millään tavalla liity Pelaajan henkilökohtaisia tietoja. Huomaa, että Suomiautomaatti sivustoa ei voi käyttää kunnolla, kun evästeet eivät ole käytössä.

9.2. Henkilötietoihin pääsy

Asiakaspalvelun edustajat ja muut Suomiautomaatin edustajat voivat omata pääsyn edellämainittuihin tietoihin, voidakseen tarjota laadukasta asiakaspalvelua ja hallita toimintaamme.

Sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä varten Pelaaja täten suostuu siihen, että kaikki henkilökohtaiset tiedot (manuaalisessa, sähköisessä tai muussa muodossa) yhteydessä Suomiautomaatin maksutapahtumiin liittyen. Pelaajan hyväksynnällä Suomiautomaatti voi käyttää henkilökohtaisia tietoja markkinointitarkoituksiin. Suomiautomaatti lupaa, että Pelaajan henkilökohtaisia tietoja ei käytetä muuhun kuin hallitsemaan siirtoja Suomiautomaatille ja markkinointiin Pelaajan hyväksymänä.

Suomiautomaatilla on myös oikeus luovuttaa Pelaajan henkilökohtaisia tietoja asiaankuuluville vastaanottajille, jos sitä vaaditaan lain mukaisesti, tai jos Suomiautomaatti uskoo vilpittömästi, että tietojen paljastaminen on tarpeen: (1) noudattaen laillisen palvelun luvanhaltijaa tai sen pelipalvelua, (2) turvallisuuden takaamiseksi muille pelipalvelun käyttäjille tai yleisölle; (3) tutkia kaikki epäillyt rikkomukset ja ehdot tai lisenssisopimus, petoksia tai muita vastaavia / laitonta toimintaa Pelaajalta.

Saadaksesi lisätietoja siitä, miten Suomiautomaatti kerää ja käyttää antamiasi henkilökohtaisia tietoja, lue tietosuojakäytäntömme.

10. Rahanpesun estäminen ja Reilu Peli

10.1. Rahanpesun estämisen menettelyt

Suomiautomaatti noudattaa Prevention of Money Laundering Act ja sen nojalla annettuja asetuksia. Suomiautomaatin on ilmoitettava kaikista epäilyttävistä liiketoimista asianmukaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle Maltalla.

Jos Pelaaja saa tietää mitään epäilyttävää toimintaa, joka koskee jotakin peliä sivustolla, Pelaajan on ilmoitettava asiasta Suomiautomaatille välittömästi.

Järjestelmätapahtumat järjestelmän kautta tarkastetaan käyttäen petoksenesto-työkaluja, joiden avulla estämme rahanpesu toimintaa / yrityksiä.

10.2. Reilu Peli

Suomiautomaatti kieltää Pelaajaa huijaamasta ja kieltää toteuttamasta laitteiden käytön, kuten robotit, jotka vääristävät normaalia peliä.

10.3. Seuraukset

Suomiautomaatti voi keskeyttää, estää tai sulkea Pelaajan pelitilin ja takavarikoida varoja, jos asianomaiset viranomaiset sitä pyytävät rahanpesun lain mukaisesti tai jos PLAYCHERRY itse epäilee, että Pelaaja rikkoo Prevention of Money Laundering Act, Reilun pelin sääntöjä. Keskeyttäminen / tukos tai sulkeminen ei vaikuta Pelaajan laillisesti hankkimiin oikeuksiin.

11. Pelaajavalitukset

11.1. Siirtopyynnöt ja rajoitukset

Siirtoja voi pyytää million tahansa. Vaatimukset ja pyynnöt kumota siirto tulee tehdä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa kyseisestä siirrosta. Epäonnistuminen pyytää tai kumota siirto kolmenkymmenen (30) päivän aikana johtaa siihen, että siirto on voimassa ja peruuttamaton.

11.2. Valitukset ja Korvaukset

Jos Pelaajalla on mitään valituksia, vaatimuksia tai riitoja minkä tahansa tuloksen koskien palvelua, tai muuta Suomiautomaatin toimintaa, hänen on toimitettava valitus Suomiautomaatille kirjallisena niin pian kuin kohtuudella mahdollista alkuperäisen tapahtuman jälkeen, jota väite tai riita koskee ja edellisessä kohdassa esitetyn määräajan mukaisesti.

Valituksen voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen [email protected] Mikä tahansa Suomiautomaatin Pelaajalle antama ilmoitus rekisteröinnin yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen. On Pelaajan velvollisuus antaa Suomiautomaatille tieto kaikista muutoksista tähän osoiteeseen ottamalla yhteyttä [email protected] ja säännöllisesti tarkastaa Suomiautomaatin lähettämiä sähköposteja.

Pelaajalla on oikeus saattaa ratkaisemattomat riidat MGA:lle osoitteeseen [email protected] Lisätietoja MGA:sta löydät osoitteesta www.mga.org.mt.

Pelaaja hyväksyy, että hän käyttää Suomiautomaatin palveluja tässä esitettyjen sääntöjen ja ehtojen mukaisesti. Näiden sääntöjen vastainen toiminta Pelaajalta, joka johtaa Suomiautomaatille aiheutuneisiin tappioihin ja kustannuksiin tekevät Pelaajasta korvausvelvollisen Suomiautomaatille mistään tappioista tai kustannuksista kokonaisuudessaan.

12. Chat-huoneet

Chat-huoneita ei ole saatavilla Suomiautomaatti kasinolla.

Autamme mielellämme